Tag: bể lọc nước giếng khoan

Cách làm bể lọc nước giếng khoan

Cách làm bể lọc nước giếng khoan
Hiện nay nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiễm nhiều kim loại nặng, Amoni, Asen. Tổ chức y tế thế giới cảnh báo 80% bệnh tật của con người là ...