Tag: cấu tạo giếng

Những thông tin về kỹ thuật khoan giếng

Những thông tin về kỹ thuật khoan giếng
Giếng khoan tại Việt Nam không phải ít bởi việc sử dụng nguồn nước các nhà máy với lượng cung gần như chưa đủ sức so với nhu cầu thục tế. Tuy nhiên, ...