Tag Archives: dịch vụ vệ sinh giếng

Dịch vụ sục giếng khoan tại Hà Nội

Dịch vụ sục giếng khoan tại Hà Nội

Đối với những giếng khoan gia đình, công nghiệp sau nhiều năm hoạt động sẽ có hiện tượng nguồn nước bị giảm sút và có lẫn phèn cát gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất. Nguyên