Tag: khoan giếng Hà Nội

Dịch vụ khoan giếng tiếp địa, chống sét tại Hà Nội

Dịch vụ khoan giếng tiếp địa, chống sét tại Hà Nội
Đối với các thành phố lớn và phát triển - điển hình là Hà Nội - thì nhu cầu sử dụng các giếng khoan tiếp địa, chống sét là rất lớn bởi vì ...

Khoan giếng đá

Khoan giếng đá
Về cơ bản, Hà Nội có đặc thù là một trong những nơi có lớp địa chất rất phức tạp và thường có xuất hiện rất nhiều các tầng đá lớn dày, là ...

Khoan giếng gia đình

khoan giếng gia đình
Hiện tượng El Nino khiến thời tiết diễn biến rất phức tạp như trời trời ít mưa và lượng nước bị giảm sút đáng kể trên toàn đất nước Việt Nam đang mang ...