Tag: khoan giếng theo phong thủy

Vị trí đặt giếng và phong thủy

Vị trí đặt giếng và phong thủy
Trong phong thủy có câu "Sơn quản nhân định, thủy quản tài lộc" chính vì vậy, việc điều chỉnh vị trí của giếng khoan là chính bạn đang điều chỉnh sự thịnh vượng ...