Tag Archives: quy trình giếng khoan

Tìm hiểu giếng khoan và bể lọc cho giếng khoan

Đối với các sản phẩm giếng khoan thì việc làm bể tự lọc là vô cùng cần thiết. Giếng khoan thường lấy nước từ các nguồn nước ngầm bên dưới lòng đất nên việc chất lượng nước phụ thuộc vào