Tag Archives: tác hại của nước giếng

Nước giếng và những mối nguy hại tiềm tàn

Bạn có biết rằng, tại Việt Nam thì số người sử dụng nước giếng là vô cùng lớn. Nguồn nước giếng sử dụng thường là nguồn nước ngầm có bên dưới các dòng chảy dưới lòng đất. Điều này khiến