Tag Archives: xử lý nước ngầm

Dịch vụ xử lý giếng khoan

Dịch vụ xử lý giếng khoan

Theo đánh giá của những báo cáo quan trắc cho thấy nguồn nước tại các vùng miền Bắc nói riêng và Hà Nội nói chung đang bị ô nhiễm bởi rất nhiều chất kim loại đang diễn ra trong các